Vänsterpartiet i Karlskrona

Det är pengarna som styr- eller?

Kategori: Politik - Karlskrona

Föräldrarna i Blekinge är sämst i landet på att dela jämnt på föräldraledigheten, enligt TCO. Ett vanligt argument är att det beror på ekonomin. Mannen tjänar bäst och familjen har helt enkelt inte råd att dela på ledigheten, brukar det populärt heta.Är det verkligen sant? tänkte jag och surfade in på Försäkringskassans hemsida där jag kunde läsa deras publikation ”De jämställda föräldrarna” från 2013.

I den stod det saker som;”Även i hushåll där mamman står för mer än 80 procent av hushållets inkomst tar hon i genomsnitt ut 90 procent av samtliga föräldrapenningdagar” ”Det visar sig i stället att huruvida du är mamma eller pappa är av avsevärt större betydelse för hur ditt föräldrapenninguttag ser ut, än vilken inkomst och andel av hushållets inkomst som du har” ”Resultaten ger också en indikation om varför politiska åtgärder som inkluderar ekonomiska incitament för att öka mäns uttag har haft svårt att uppnå önskad effekt”

Jahaja, tänkte jag, så då är det inte pengarna som styr ändå. Det är vad du har mellan benen. Men varför säger då så många att deras ekonomi inte klarar av att ha mannen hemma? Har publikationen fel?

Bäst att göra ett litet test. På kassans hemsida finns deras funktion Föräldrakollen där en kan räkna ut hur mycket pengar föräldraledigheten ger. Jag knappade in att pappan tjänar 30 000:- och jag 20 000:-. Delade vi lika på ledigheten (var och en jobbade halvtid under första året och tog ut 3 föräldradagar per vecka) fick vi en genomsnittlig månadsinkomst, efter skatt, på 35 372:-. Om pappan arbetar och jag är hemma får vi, i genomsnitt, 33 805:- i månaden första året och om jag jobbar och pappan är hemma 31 208:-.

Mest ekonomiskt fördelaktigt för oss är alltså att dela lika, även fast pappan tjänar 10 000:- mer än mig. Exakt samma mönster gäller när jag knappat in 35 000/25 000 och 25 000/15 000.

Gå in och kolla själva vad som gäller för er, innan ni tar beslut om föräldraledigheten!

Att vara hemma med sina barn är en ynnest, oavsett vilket fortplantningsredskap du är begåvad med. Barnen har rätt till bägge sina föräldrar.Dela lika innebär dessutom en vinst för kvinnor i form av bättre löneutveckling, mindre andel obetalt hemarbete, bättre pension och färre sjukskrivnings- och VABdagar.

Emma Hilborn,

Kommentera inlägget här: