Vänsterpartiet i Karlskrona

Externa aktiviteter våren 2015

Kategori: Politik - Karlskrona

Igår hade vi extra styrelsemöte där vi satte agendan för våren/sommaren 2015.
 
Följande aktiviteter för medlemmar kommer att hållas under våren/sommaren:
 
 • 9/4 18.30 Möte nattvandring för de som är intresserade
  Kontakta Tonnie Philipsson för mer information
 • 1/5 1 maj på Klaipedaplatsen
 • 20/5 Offentligt möte med Aron Etzler
 • 30/5 Prideparad, tid ännu ej fastställd
 • 3/6 Medlemsmöte med tema barn
 • 13/6 Träff i Ronneby Brunnspark
 • 9-11/7 Hasslöfestivalen
Mer information om varje evenamang kommer ni att hitta på vår facebooksida (se länk till höger) samt som särskilt inlägg på denna sidan. 

ÅRSMÖTE 2015-03-08

Kategori: Politik - Karlskrona

Idag hölls årsmöte för partiföreningen Vänsterpartiet i Karlskrona. 
 
Årsmötet valde Emma Hilborn att som ordförande leda styrelsearbetet under 2015. Vi är stolta över att på Internationella kvinnodagen kunna välja en kvinlig föreningsordförande. 
 
Till övriga ordinarie styrelsemedlemmar valdes:
 • Åsa Gyberg-Karsson
 • Ulf Hansson
 • Johan Eriksson
 • Desiree Hoberg
 • Markus Ottosson
 • Katarina Vastaäki (nyval)
Till suppleanter valdes: 
 • Fredrik Andrén
 • Charlie Larsson
 • Tonnie Philipsson
 • Björn Fries (nyval)
 • Åke Stridh (nyval)
Årsmötet nominerade följande tre personer att under året sitta i Distriktsstyrelsen vilken kommer att väljas på årets DÅK: 
 • Åsa Gyberg-Karlsson
 • Ulf Hansson
 • Tonnie Philipsson
 
 
Årsmötet valde att nominera följande fyra personer till Programkommiten som kommer att väljas på 2016 års kongress: 
 • Jenny Bengtsson
 • Ali Esbati
 • Ulla Andersson
 • Aron Etzler