Vänsterpartiet i Karlskrona

1:a Maj-tal Katarina Vastamäki

Kategori: Politik - Karlskrona

SOLIDRAITET handlar om att måna om varandra: de gamla, barnen, sina partners och alla utsatta grupper i vårt samhälle.

 

Men det finns flera problemområden som motarbetar detta:

 • Gapet mellan rika och fattiga som ökar – Sverige är på väg att bli ett utpräglat klassamhälle igen.

 • Arbetslösheten är stor och många är utan arbete.

 • Sjuktalen är alarmerande. Prognosen är att detta kommer att kosta oss 70 miljarder kr nästa år.

 • Integrationen går trögt.

 • Vi har inte tid för våra barn.

 • Det är svårt att rekrytera kompetent personal inom vård, omsorg och skola.

 • Vi har en lång väg att gå för att uppnå jämställdhet. Som exempel arbetar majoriteten av alla småbarnsmammor deltid, medan de som arbetar allra mest (övertid) är småbarnspappor!

 

Det finns en väl beprövad lösning som ringar in alla dessa problem: ARBETSTIDSFÖRKORTNING.

Vi i Vänsterpartiet kommer därför att fortsatt strida för ”6 timmars arbetsdag – med bibehållen lön”!

Är detta en Utopi? Svaret är NEJ det är det inte.

Redan i slutet av 1800-talet stred vårt parti för 8 timmars arbetsdag och 1919 gick detta igen. Man arbetade då 6 dagar i veckan, vilket motsvarade 48 timmars arbetsvecka. På 50-talet gick vi i spetsen för att genomdriva 45 timmar, på 60-talet 42,5 timmar och på 70-talet 40 timmars arbetsvecka. Sedan tog det stopp.

Det är alltså inte hugget i sten att man måste arbeta just 40 timmar i veckan för att överleva!

Mellan 1957 och 1973 var det en arbetstidsförkortning på 1 % per år. Hade vi fortsatt i samma utvecklingstakt hade vi alla i dag arbetat endast 30 timmar i veckan – redan år 2010.

Inte bara i Sverige ser man på möjligheten att korta arbetstiden. Ett exempel är Frankrike som år 2000 tog beslut om 35 timmars arbetsvecka. Det fanns främst 2 syftet: dels att få bukt med arbetslösheten, dels för att ”Dra nytta av den förbättrade produktiviteten i det moderna samhället och ge arbetstagarna mer tid för att förbättra livskvalitén”.

 

Hur skulle då nämnda problemområden påverkas av ”6 timmars arbetsvecka”?

 • Det ökade produktionsöverskottet som visar sig i BNP, Bytesbalansen och de aldrig sinande vinstmarginalerna i näringslivet skulle komma alla till del.

 • Arbetslösheten skulle minska.

 • Sjuktalen, som till allt större del beror på stressrelaterade sjukdomar, skulle sjunka.

 • Fler nyanlända skulle snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

 • Våra barn skulle få 20 timmar mer tillsammans med sina föräldrar, i veckan. 10 timmar extra också med pappan.

 • Om Karlskrona gick i spetsen för att erbjuda 30 timmars arbetsvecka skulle attraktionskraften öka markant – det skulle bli lättare att rekrytera personal inom vård, omsorg och skola.

 • Vi skulle ge verkliga förutsättningar till ett jämställt samhälle.

Många menar att om mammorna vill stanna hemma med sina barn så är det väl ändå ett frivilligt val? NEJ det är inte ett frivilligt val – det är ett ekonomiskt val. Anledningen till varför kvinnor stannar hemma och män arbetar beror på att män har högre lön. PUNKT.

Vill man som kvinna ändå överväga att ”satsa på familj och barn” får man inte blunda för att 50 % av alla äktenskap löses upp; att alla deltidsarbetande kvinnor är/blir ekonomiskt beroende av en man och/eller bidrag. Och att det på sikt leder till att kvinnor blir en allt mer växande del av våra fattigpensionärer.

Och är det något som kommer att bli till en börda för barnen i framtiden så är det att ta hand om alla dessa sjuka och utblottade kvinnor som ville så väl …

VI MÅSTE DELA LIKA PÅ LÖNEARBETE OCH HEMMAARBETE.

***

Det finns endast ett parti som på allvar och kompromisslöst alltid strider för ett rättvisare och mer solidariskt samhälle – och det är VÄNSTERPARTIET!

Om du som lyssnar förstår det är du välkommen att kontakta oss och framför allt rösta på Vänsterpartiet vid nästa val. Tack.


Katarina Vastamäki

Kommunrevisor

Vänsterpartiet i Karlskrona

Kommentera inlägget här: