Vänsterpartiet i Karlskrona

Budgettal i Budgetfullmäktige (KF) 20170620

Kategori: Allmänt

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. Ett samhälle för alla – inte bara för några få. 

Idag är ovanförskapet som är det största problemet, inte utanförskapet. Ekonomin för kommunerna förutspås bli sämre de kommande åren. Därför är det extra viktigt att samtliga partier på nationell nivå enas om krafttag mot ovanförskapet – mot att pengar som tillhör vår gemensamma välfärd göms undan i skatteparadis. Nyligen kom en forskningsstudie som visar att de allra rikaste undanhållit mer än 30 procent av den skatt de skulle betalt. Det innebär att det finns miljarder som skulle kunna användas för vår gemensamma välfärd. På nationell nivå arbetar Vänsterpartiet för att hämta hem dessa pengar. Vänsterpartiet arbetar också för att våra gemensamma skattepengar inte ska gå till skatteparadis genom att riskkapitalister profiterar på välfärden. Det finns pengar, så vi ska inte behöva betala med sänkta löner, större skolklasser, fattigpensionärer eller neddragningar för de som behöver stöd. Det är möjligt med en ekonomi för alla – inte bara för några få. 

Vänsterpartiet ser en kommunal verksamhet där de anställda gör fantastiska insatser varje dag inom olika områden för vår gemensamma välfärd. För att Karlskrona kommun ska vara en kommun där våra anställda vill vara kvar, kan jobba utan att bli sjuka och vi kan rekrytera nya medarbetare krävs att vi har en arbetsmiljö som är hållbar. Utan våra medarbetare stannar kommunen. Vänsterpartiet vill införa försök med 30 timmars arbetsvecka. Ett arbetsliv för alla – inte bara för några få. 

En bra utbyggd välfärd utjämnar skillnader i levnadsstandard och gynnar alla kommuninvånare, men framförallt barn, unga och kvinnor. Det handlar om fördelning av resurser och tillräckliga resurser. Det behövs fler anställda för att ge vård och omsorg av bra kvalitet. Äldre som får äkta valfrihet, dvs. får större möjlighet att välja aktiviteter efter eget intresse och behov. Inom socialtjänsten måste personalen ges möjlighet att verkligen hjälpa och stödja. I skolan skulle färre barn i klasserna ge pedagogerna större möjlighet att ge varje barn det stöd det behöverAlla skolor ska vara bra skolor. Det behövs ett levande fritidsliv, där kultur och idrott får finnas utan att den grundläggande välfärden trängs undan och där alla får chans att delta. Funktionsstödsnämnden behöver en pott för oförutsedd volymökning – det går liksom inte att neka det åttonde barnet stöd bara för att den satta ramen endast räcker för sju. Alla ska känna att de har förutsättningar att bo i Karlskrona. Vänsterpartiet vill ha en kommun för alla – inte bara för några få. 

Vi vill ha ett Karlskrona där var och en som bor här, och som kommer hit, kan och får bidra till en stad där möjligheter ges. Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet. De flesta av oss behöver hjälp med någonting, någon gång. Vi ska alla kunna känna oss trygga i att vi inte lämnas utan den hjälpen när vi som mest behöver den – det är en välfärd att lita på.  Det är en välfärd för alla – inte bara för några få.  

Bifall Vänsterpartiets budget. 

Refuges Welcome Blekinge 20170617

Kategori: Allmänt

Åsas tal under manifestationen: 
 
 

Afghanistan är inte ett land man reser till. Det är ett land man flyr ifrån. Afghanistan är ett land som svenska utrikesdepartementet avrått resor till i mer än tio år. Det är ett av världens farligaste länder. Ändå blev det möjligt att från och med förra året tvångsutvisa människor till Afghanistan. Det första chartrade planet lyfte i december.. 

Det lyfter alltså plan från Sverigemed barn vars ålder skrivits upp på ytterst tveksamma grunder, mot terrorbombningar. Mot döden. 

Om nu Utrikesdepartementet anser att ingen bör resa till Afghanistan, ska Sverige då verkligen utvisa människor dit? Det är inte värdigt. Inte humant. Och strider mot asylrätt och mänskliga rättigheter. 

Det är genom att ha ett välfungerande välfärdsystem som vi ska hantera det faktum att människor tvingas fly från sina hem - inte genom att stänga gränserna.  

Det är genom att människor ges goda möjligheter att starta ett nytt liv i sitt nya hemland som vi får en ett bättre Sverige tillsammans - inte genom tillfälliga uppehållstillstånd och chartrade flygresor till krig.  

Hur ska du kunna börja leva, när du inte vet om du fortfarande lever nästa vecka eller ens i morgon? 

Vbehöver en regering som står upp för asylrätten. Som inte utvisar barn till länder där det pågår krig. En regering med råg i ryggen och ett stort och rött dunkande hjärta. Den regeringen finns inte idag. Men det finns ett parti som aldrig kommer vika sig, som alltid kommer kämpa för de som har det svårt, som alltid kommer stå upp för asylrätten. Jag är stolt medlem i det partiet. 

Men även om jag kämpar för en mänsklig och välkomnande flyktingpolitik i Sverige och i Europa. Och för att vi genast ska stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan, har jag inte orden eller erfarenheten att beskriva flykten. Att beskriva sorgen över att tvingas lämna det som var hemma. Därför tänker jag avsluta med en dikt skriven av den somaliska poeten och flyktingen Warsan Shire. Det här vill hon berätta: 

ingen lämnar hemma om inte 
hemma är hajens käftar 
du springer bara mot gränsen 
när du ser att hela staden också flyr sin väg 

dina grannar springer snabbare än du 
blodsmak i varje andetag 
pojken du gick i skolan med 
som kysste dig yr bakom den gamla konservfabriken 
håller ett gevär större än sin kropp 
när hemma inte låter dig vara kvar 

ingen lämnar hemma om inte hemma jagar dig 
eld under fötterna 
blodet hett i dina ådror 
det är inget du någonsin tänkte du skulle göra 
innan eggen brände in hot i 
din nacke 
och även när du bar hymnen tyst 
i dina andetag 
när du rev sönder ditt pass på en flygplats toalett 
snyftande för att varje bit av pappret 
gjorde det tydligare att du inte kunde återvända 

du måste förstå, 
att ingen sätter sina barn i en båt 
om inte havet är säkrare än land 
ingen bränner sina handflator 
under tåg 
mellan vagnar 
ingen tillbringar dagar och nätter i en lastbils inre 
med tidningspapper som mat om inte milen som avverkas 
betyder något mer än resan 
ingen kryper under stängsel 
ingen vill bli slagen 
ömkad 

ingen väljer flyktingläger 
eller kroppsvisiteringar där din 
kropp lämnas värkande 
eller fängelse, 
för fängelse är säkrare 
än en brinnande stad 
och en fängelsevakt 
i natten 
är bättre än en vagnslast 
av män som ser ut som din far 
ingen kan klara det 
ingen kan tolerera det 
inget skinn är tillräckligt hårt 

ord som: 
åk hem svartingar 
flyktingar 
smutsiga immigranter 
asylsökande 
suger ut vårt land 
negrer med sina händer utsträckta 
dom luktar konstigt 
barbarer 
dom har förstört sitt land och nu vill dom 
förstöra vårt 

hur kan dom orden 
dom nedlåtande blickarna 
rinna av dig 
kanske för att de blåser mildare 
än en avhuggen kroppsdel 

eller är orden mjukare 
än fjorton män mellan  
dina ben 
eller är förolämpningarna lättare att svälja 
än skärvor 
än benknotor 
än din barnakropp 
i bitar 

jag vill hem 
men hemma är hajens käftar 
hemma är gevärets mynning  
och ingen skulle lämna hemma 
om inte hemma sa till dig 
att springa iväg 
lämna dina kläder bakom dig 
kräla genom öken 
vada genom oceaner 
drunkna 
räddas 
hungra 
be 
glöm stoltheten 
din överlevnad är viktigare 

ingen lämnar hemma förrän hemma viskar ömt i ditt öra 
säger 
lämna, 
spring från mig nu 
jag vet inte vad jag blivit 
men jag vet att var som helst 
är säkrare än här