Vänsterpartiet i Karlskrona

1:a Maj - Arbetarnas högtidsdag

Kategori: Politik - Karlskrona

Vänsterpartiet i Karlskrona höll traditionsenligt sitt firande enligt tidigare års vanor:
 
 • Vi samlades vid Centralstation och tågade upp mot Klaipedaplatsen klockan 10:30 ledda av vår eminenta konferencier och talkörsledare Johan Eriksson Ombudsman från SEKO. Han är en eminent demotågsledare och vet hur man får ut ett politiskt budskap i ett demonstrationståg. I år samlade tåget ca 60 personer enligt pressen och enligt min egen uppfattning så kan det mycket väl stämma
 • Väl uppe på torget så såg det först tomt ut i bänkarna, men efterhand så fylldes alla bänkar samt det stod fullt med folk runt omkring tält och bänkar samt även bakom bänkarna. Uppskattningsvis var det runt 150-200 personer som samlats på Klaipedaplatsen.
 • De som talade var Åsa Gyberg Karlsson (Gruppledare), Ulf Hansson (KF-ledamot och ledamot av Kultur och Fritidsnämnden), Emma Hilborn (Partiföreningens Ordförande och ledamot av Äldrenämnden), Tonnie Philipsson (ersättare i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden) samt huvudtalare Sara Högelius (ledamot av Partistyrelsen)
 • Mellan talen så spelade vår eminente musiker Caj Karlsson
 •  
  Innan Sara kom på plats så fanns det en lucka så vår eminente Ordförande för Distriktet höll ett spontant tal för att fylla ut det tomrum som helt spontant dök upp.
   
   
  I övrigt så bjöd dagen på Vegans linssoppa, Bullens korv med bröd, ketschup och senap samt kaffe, dricka och kakor. En lyckad dag för samtliga. Väl mött nästa år hälsar Partiföreningsstyrelsen.
   

Ulf Hanssons Tal

Kategori: Politik - Karlskrona

Nu ska det handla om Kulturpolitik: 

Jag heter Ulf Hansson och har bl a uppdrag i Kultur- och fritidsnämnden i Karlskrona. 

Enligt min uppfattning händer det – trots allt - en hel del när det gäller kultur i Karlskrona. 

Kom ihåg att kultur handlar om långsiktigt arbete och att allt inte kan genomföras direkt.  

Styrgruppen för Nytt Kulturhus har kommit ganska långt i sitt arbete kring planerna för kulthurhuset i Karlskrona och senare i år blir det aktuellt med en arkitekttävlan som ska pågå t o m 2018. 

Målet är att Kulturhuset ska börja byggas 2019 och 2020. 

Det nya kulturhuset ska rymma stadsbiblioteket, turistcentrum, världsarvscentrum, konsthall, black-box och någon del av kulturskolan. 

När det gäller Nättraby diskuteras fritidsgård, pengar finns anslagna, men Kulturförvaltningen har  haft svårt att hitta en lämplig tomt där. Förhoppningsvis når man snart framgång med att finna en plats.    

I Lyckeby (ÖB:s gamla fastighet) var tanken att ett nytt kulturhus/allaktivitetshus skulle öppnats i början av 2017, men det blir nu försenat tyvärr p g a att marken måste saneras.   

I Kungsmarken är ett allaktivitetshus, i den gamla panncentralen redan i full gång. 

Dessutom planeras nu i vår en mycket intressant internationell litteraturfestival Bok och hav” 12–14 maj. 

Och kulturskolan har just genomfört ett bejublat jubileumsfirande. Detta har nog inte undgått någon. 

KULTURALLIANSEN i Karlskrona med sitt KULTURMANIFEST bidrar helt klart till att skapa förutsättningar för ett KULTURLYFT på många sätt. Inte bara genom Skyliften tidigare i vår… 

Vad arbetas med i länet på kulturområdet ?  

Kultur i vården 

Producenten för Kultur i vården bokar artister till konsertserier inom vård- och omsorgsinrättningar i samarbete med Blekinge Läns Bildningsförbund. Detta är ett sätt att sprida kultur som betyder mycket för många människor.    

 

 

Region Blekinge; Blekinge Läns Bildningsförbund och Musik i Blekinge har tillsammans med Regionteatern Blekinge Kronoberg och fri teatergrupp genomfört aktiviteter för äldre i form av teater. ”Det var dans bort i vägen”. De äldre har varit med att utforma föreställningen som bygger på äldres minnen från dansbanorna. Tanken med projektet är bl a att inspirera till kulturaktiviteter i vardagen. Tanken är att deltagarna ska stimuleras att bli mera aktiva och inte enbart vara åskådare/konsumenter.  

Jag vill också nämna projektet ”Kultur och Hälsa”. Det har varit ett treårigt Finsam-projekt där bl a Region Blekinge och samtliga fem kommuner i länet har deltagit. Projektet har varit en stor satsning för människor med långvariga psykiska funktionsnedsättningar. En del av aktiviteterna har nu implementerats i ordinarie verksamhet.  

Kultur är något grundläggande i ett samhälle. Mycket viktigare än många kanske tror.            

Kultur ska vara en obunden kraft i samhället. Kultur ska också vara en förändrande kraft som bidrar till att människor blir mer medvetna om sig själva och samhället.   

Det handlar inte bara om social och ekonomisk välfärd i ett samhälle utan även om KULTURELL VÄLFÄRD. Alla har rätt till kultur. Det är en avgörande del av demokratin. 

Vi måste ha tillgång till dans, musik, film, teater, litteratur, konst för att må bra ! 

Kultur bidrar till att en människa blir flerdimensionell istället för endimensionell. 

Genom fantasi och inlevelseförmåga förstår vi oss själva och våra medmänniskor bättre ! 

Att Kulturskolan som just firat jubileum har en viktig roll för unga människor är vi som samlats här  överens om. 

Men även vi som är äldre – som jag – skulle ha mycket glädje av att bli elever där. Kanske kan det bli så i framtiden ? En kulturskola som inte bara riktar sig till de unga.  

Vi ska se kultur som en stark resurs i ett samhälle. Det är ingenting vi kan ha eller mista. Det är ingen vara som lyder under marknadens villkor. Det ”lönar sig” alltid med ett rikt kulturliv – på många sätt och på flera plan.  

Vänsterpartiet centralt har ett väl genomarbetat kulturprogram som heter KULTURKOMPASSEN. 

Vi i Vänstern pratar ofta om hur vi kan stärka kulturens roll. 

Ett förslag är att utnyttja lokaler bättre i Karlskrona. Vi har ju många lokaler som står oanvända många timmar varje dygn, t ex skolor. Ett klassrum kan ju användas även utanför skoltid. 

Ett exempel på kulturens roll lokalt när det gäller samhällsplanering kan vara att när beslut fattas om att bygga en ny stadsdel så kan en teatergrupp skriva en pjäs som handlar om frågor inför detta. Hur har det varit att bo här förr i tiden och hur kan det bli att bo här när stadsdelen, t ex Pottholmen är utbyggd i framtiden ?    

Vi tycker också att kultur ska få större del i skolans värld. Kultur i skolan t ex teckning och dramatiseringar av innehållet i en text kan hjälpa eleverna att nå en djupare läsförståelse.            Det handlar inte bara om att det ska ”ska bli ett lustfullt avbrott i undervisningen”, utan om något mera. 

Skolelever kan nå nya perspektiv genom att dramatisera olika scener i en tänkt tidsresa. Då får de ta hjälp av t ex dramapedagoger.         

Hur viktig kultur kan vara i undervisningen är ju Sunnateatern ett bra exempel på. 

Vi bör tänka annorlunda och erkänna konstens betydelse för människa och samhälle. 

Fundera gärna över följande frågeställningar: 

Hur vill vi leva våra liv och vad är ett människovärdigt sätt att leva på ? 

Har ett rikt kulturliv något med det att göra ? 

Är i själva verket våra konstuttryck det som gör oss till människor.                                                     

Ulf Hansson 

Sara Högelius Tal

Kategori: Politik - Karlskrona

 

Mötesdeltagare, kamrater – 2017 års 1 maj paroll är: Det är vår tur nu!  
Jag är vänsterpartist för jag delar partiets grundsyn på livet i stort,  

Vi är ett parti som vill förändra samhället,  göra män och kvinnor jämlika,  

ta bort klasskillnader och andra orättvisor och skapa hållbara lösningar.  

Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  

Alla människor har samma grundläggande behov av mat, kläder och ett hem att bo i.  

Vi behöver sjukvård då vi är sjuka,  

Vi behöver skolor för att lära,  

Vi behöver frisk luft och vacker natur.  

Alla borde ha samma rättigheter och förutsättningar oavsett var man kommer ifrån.  

När jag var liten, bodde jag några år i Somalia, tack vare mina föräldrars arbete för svenska kyrkan.  

Och jag vill passa på att pusha för kyrkovalet den 17 september i år. Alla vi som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har hjärtat till vänster, kan i år för första gången lägga vår röst på ett riktigt vänster alternativ. ViSK. 

Ett tillfälle i Somalia, glömmer jag aldrig, det var när en liten flicka som hade fått sitt ben uppslitet av en krokodil, blev opererad i strålkastarskenet från en bil, helt utan bedövning! 

Flickan ansträngde sig till det yttersta för att inte börja gråta av smärtan.  

Efter en stund kunde hon inte hålla tillbaka tårarna längre och hon började jämra sig. 

Då tittade hennes far strängt på henne och sa till henne att hon inte skulle klaga, utan hon ska visa tacksamhet för att hon fick hjälp!  

Att få hjälp var ingen självklarhet och pappan var orolig att hjälpen skulle utebli om inte flickan visade sig tacksam och var tyst. 

Senare i livet var jag i Palestina, i Hebron, och arbetade som följeslagare i ett arbete för fred.  

Jag skulle följa palestinska skolbarn på deras väg till och från skolan, för att skydda dem mot israeliska bosättare som kastade sten och ägg på barnen. Barnen skrämdes till fruktan och tystnad.  

Att få hjälp och stöd var inget självklart för dessa palestinska skolbarnen. 

Dessa exempel vittnar om att människor som världen över känner fattigdomen, hungern och förtrycket i sin vardag ska veta att de har en allierad i vårt land.  

Det är viktigare nu än någonsin att Sverige står upp för en självständig utrikespolitik, där flickan i Somalia, barnen i Hebrons rättigheter ska respekteras.  

I 6 år har kriget i Syrien pågått och har kostat närmare en halv miljon människoliv.  

Det finns ingen militär lösning på kriget i Syrien, lösningen måste vara politisk. Diktatorn Al-Assad måste avgå och lämna plats för demokratiska val.  

Syriens olika etniska och religiösa grupper måste få sina rättigheter garanterade.  

Fred förutsätter rättvisa.  

Det är fredens tur nu!  

I Turkiet har man tagit tydliga steg i helt fel riktning. Över 100 000 människor blivit avskedade eller avstängda från sina jobb och 10 tusentals personer har fängslats för sina politiska åsikter. Där ibland partiledarna och flera parlamentariker för vänsterpartiet HDP. Senast förra veckan!  

EU står handfallet inför utvecklingen i Turkiet.  

Genom att utse Erdoğan till Europas gränsvakt för att stoppa människor på flykt undan krigets Syrien,  

våldets Irak, förtryckets Afghanistan och många andra av världens alla osäkra platser  

har EU gjort sig beroende av Turkiet.  

Vänsterpartiets krav är tydliga:  

Säg upp avtalet med Turkiet,  

frys förhandlarna om EU-medlemskap,  

kräv att politiska fångar släpps och att grundläggande demokratiska rättigheter få råda 

På Afrikas Horn, enligt FN har omkring 20 miljoner människor drabbas hårt av omfattande torka och hunger. I detta nu!  

Det är dubbelt så många människor som hela Sveriges befolkning!  

Det är så pass allvarlig att under förra året lämnade 117 000 människor regionen för att fly till Jemen, trots den hemska situation som är där.  

Det är solidaritetens tur nu!  

Förhoppningen höjdes när regeringen erkände Palestina,  

talade klarspråk om diktaturen i Riyadh  

och till slut sa upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien.  

När Wallström omsatte retoriken om feministisk utrikespolitik till konkreta initiativ, har det med rätta berömts – långt bortom Sveriges gränser. 

Men Västsahara har fortfarande inte erkänts!  

Samarbetet med Nato har fördjupats!  

Den svenska vapenexporten till diktaturer fortsätter.  

Regeringen står nu inför ett utrikespolitiskt vägval.  

Det är svårt att med trovärdighet hävda att man är en feministisk röst i världen samtidigt som Sverige säljer övervakningssystem till diktaturen i Förenade Arabemiraten.  

Eller som nu senast, Margot Wallströms otydlighet i svaren hur Sverige röstade i frågan om att välja in Saudi Arabien i FN´s kvinnokommitté. 

Det är vänsterpartiets tur nu!   

För oss är vägvalet enkelt:  

Vi vill värna fred och försvara den svenska militära alliansfriheten.  

Och  

Det är dags att bygga breda allianser och skapa motkrafter. Detta kräver kamp och hårt arbete!  

För varje generation måste erövra och återerövra demokratin, rättigheterna och välfärden.  

Med demokratins hjälp kan vi också ytterligare stödja människorna i Somalia, i Syrien eller i Palestina.  

Det är inte bara dom som är beroende av oss, Vi är beroende av dem, 

Vi är en del av samma värld. ​ 

Som internationellt ansvarig i partistyrelsen har jag mött  

att det är många som faktiskt sätter sitt hopp till oss, som ser oss, Vänsterpartiet i Sverige som det parti, den rörelse som menar allvar med internationell solidaritet och att vi är ett parti att lita på! 

Det är solidaritetens tur nu!  

Mötesdeltagare, kamrater!  

Det spelar roll vad vänsterpartiet gör och säger.  

Under 100 år har vi varit med och genomdrivit välfärdsreformer som 

allmän tjänstepension,  

kvinnlig rösträtt och  

förskola för alla barn.  

Vårt inflytande innebär en skillnad i människors vardag.  

Avgiftsfri tandvård för unga upp till 23 år. 

Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård från 85 års ålder. 

Fri medicin för barn. 

För den kvinna som stått med kallelsen till mammografi i handen och övervägt om hon har råd med avgiften kan den välfärdsreform om avgiftsfria undersökningar vi drivit igenom vara en fråga om liv och död.  

Genom vårt inflytande över den ekonomiska politiken har nu trenden av ständigt växande klyftor äntligen vänt.  

Det är stolthetens tur nu!  

Vi ska vara stolta över våra reformer och vi ska fortsätta sikta mot vår vision – det klasslösa samhället.  

Ett samhälle där varje människas frihet är en förutsättning för alla människors frihet.  

I vårt budgetsamarbete med regeringen har vi fått med oss S o MP på flera viktiga välfärdsreformer,  

Det ska vi vara stolta över!  

Men, vi måste fortsätta vår kamp skattepolitiken i Sverige måste förändras 

Vi är det land i OECD där inkomstskillnaderna har ökat mest sedan början på 90-talet.  

Fler än 200 000 pensionärer i Sverige, lever under EU:s fattigdomsgräns. Merparten av dem är kvinnor.  

Vi har ett skattesystem som gynnar de rika. RUT-, ROT- och ränteavdrag är inga avdrag. Det är de rikas bidrag!  

Det behövs ett skattesystem där alla bidrar efter förmåga.  

För att nå dit behöver vi införa en skatt på de största förmögenheterna.  

Det är jämlikhetens tur nu!  

Vår kanske viktigaste strid just nu är kampen mot vinster i välfärden.  

Den är så viktig eftersom det är en strid om hur vi ska organisera vårt samhälle.  

Ska det vara medborgarnas behov som styr eller aktieägarnas vilja att göra vinst på samma behov?  

Jag vet att vi är en majoritet av folket som säger nej till vinster i välfärden.  

För att regeringen inte ska glömma det och svika vårt avtal behöver vi hjälpas åt att hålla frågan levande.  

Tillsammans vill vi se att skattepengar ska gå till välfärden, inte till skatteparadis. 

Det är välfärdens tur nu!  

Jag vet också  

att vi är många som oroa oss för klimatförändringarna. Polarisarna smälter i rekordfart och 2016 var, för tredje året i rad, det varmaste året som någonsin uppmätts.  

Det var också året då Sveriges regering bestämde sig för att sälja Vattenfalls tyska kolkraft till riskkapitalister.  

Jag ser gärna en rödgrön regering efter nästa val.  

Med en röd politik för rättvisa och en grön politik för klimatet.  

Men  behövs Vänsterpartiets inflytande.  

Det är klimatets tur nu!  

Mötesdeltagare, kamrater!  

I 100 år har vi varit ett parti som gått före. Det ska vi fortsätta med:  

Åtta timmars arbetsdag är en gammal idé, sex timmars arbetsdag är framtiden.  

Sverige är redo för en ny frihetsreform.  

En reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobba.  

Sverige är redo för sextimmars arbetsdag.  

Det är dags att modernisera arbetsrätten.  

Fast anställning ska vara norm och heltid en rättighet - deltid en möjlighet.  

Det ska sluta hyvlas!  

Den som arbetat 2 år, oavsett anställningsform, de senaste 5 åren hos samma arbetsgivare ska bli tillsvidareanställd.  

En modern arbetsrätt innebär också att vi själv kan bestämma om vi överhuvudtaget vill tillåta bemanningsföretag i vårt land!  

Det är arbetarnas tur nu!  

En fredag i april drabbades Stockholm och Sverige av det meningslösa våld som tidigare drabbat medborgare i andra delar av världen. Oslo. Paris. Istanbul. Berlin men också i Trollhättan.  

Terrorn har många skepnader.  

Förtryck, fattigdom och arbetslöshet är en eländig mylla där kriminalitet och radikalisering gärna gror.  

Vare sig det sker i bortre Asien eller i norra Stockholm.  

Efter händelsen visade Sverige upp sin bästa sida 

Myndigheterna arbete väl, svenskarna slöt upp i handlingar fyllda av medmänsklighet och solidaritet.  

Den medmänskligheten har vi sett VÄXA under längre tid. Vi ser den i nätgruppen #jagärhär. Vi ser den i uppropen för amnesti för ensamkommande flyktingbarn. 

Men vi kan inte bara förlita oss på människors godhet.  

Vårt samhälle behöver en välfungerande polis.  

En polis som kan sitt jobb och som har förtroende bland medborgarna.  

En lokalt närvarande polis. En som rör sig i skolan, på ungdomsgården, i trappuppgångarna.  

En polis som kan arbeta tillsammans med socialtjänst och skola för att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen.  

Det behövs mer kompetens och redskap för att bekämpa en internationell kriminalitet och de högerextrema rörelser som tycks växa allt snabbare. Nynazister så väl som jihadister.  

Det är medmänsklighetens tur nu!  

Mötesdeltagare, kamrater!  

Avslutningsvis vill jag påminna oss om;  

Vi är alla förebilder,  

Att våga visa vårt engagemang är att skapa framtid!  

Att våga står upp för fred är att skapa rättvisa!  

Att aldrig sluta kämpa är att visa solidaritet!  

Att fira våra segrar är att vara stolt!  

Att våga stå fast i våra grundläggande värderingar, vår ideologi är att skapa hopp!  

Att våga utveckla och utvecklaStro på att vi kan göra skillnad och att vi gör skillnad:  

Det är att vara VÄNSTERPARTIST 

Det är vår tur nu!