Vänsterpartiet i Karlskrona

Sara Högelius Tal

Kategori: Politik - Karlskrona

 

Mötesdeltagare, kamrater – 2017 års 1 maj paroll är: Det är vår tur nu!  
Jag är vänsterpartist för jag delar partiets grundsyn på livet i stort,  

Vi är ett parti som vill förändra samhället,  göra män och kvinnor jämlika,  

ta bort klasskillnader och andra orättvisor och skapa hållbara lösningar.  

Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  

Alla människor har samma grundläggande behov av mat, kläder och ett hem att bo i.  

Vi behöver sjukvård då vi är sjuka,  

Vi behöver skolor för att lära,  

Vi behöver frisk luft och vacker natur.  

Alla borde ha samma rättigheter och förutsättningar oavsett var man kommer ifrån.  

När jag var liten, bodde jag några år i Somalia, tack vare mina föräldrars arbete för svenska kyrkan.  

Och jag vill passa på att pusha för kyrkovalet den 17 september i år. Alla vi som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har hjärtat till vänster, kan i år för första gången lägga vår röst på ett riktigt vänster alternativ. ViSK. 

Ett tillfälle i Somalia, glömmer jag aldrig, det var när en liten flicka som hade fått sitt ben uppslitet av en krokodil, blev opererad i strålkastarskenet från en bil, helt utan bedövning! 

Flickan ansträngde sig till det yttersta för att inte börja gråta av smärtan.  

Efter en stund kunde hon inte hålla tillbaka tårarna längre och hon började jämra sig. 

Då tittade hennes far strängt på henne och sa till henne att hon inte skulle klaga, utan hon ska visa tacksamhet för att hon fick hjälp!  

Att få hjälp var ingen självklarhet och pappan var orolig att hjälpen skulle utebli om inte flickan visade sig tacksam och var tyst. 

Senare i livet var jag i Palestina, i Hebron, och arbetade som följeslagare i ett arbete för fred.  

Jag skulle följa palestinska skolbarn på deras väg till och från skolan, för att skydda dem mot israeliska bosättare som kastade sten och ägg på barnen. Barnen skrämdes till fruktan och tystnad.  

Att få hjälp och stöd var inget självklart för dessa palestinska skolbarnen. 

Dessa exempel vittnar om att människor som världen över känner fattigdomen, hungern och förtrycket i sin vardag ska veta att de har en allierad i vårt land.  

Det är viktigare nu än någonsin att Sverige står upp för en självständig utrikespolitik, där flickan i Somalia, barnen i Hebrons rättigheter ska respekteras.  

I 6 år har kriget i Syrien pågått och har kostat närmare en halv miljon människoliv.  

Det finns ingen militär lösning på kriget i Syrien, lösningen måste vara politisk. Diktatorn Al-Assad måste avgå och lämna plats för demokratiska val.  

Syriens olika etniska och religiösa grupper måste få sina rättigheter garanterade.  

Fred förutsätter rättvisa.  

Det är fredens tur nu!  

I Turkiet har man tagit tydliga steg i helt fel riktning. Över 100 000 människor blivit avskedade eller avstängda från sina jobb och 10 tusentals personer har fängslats för sina politiska åsikter. Där ibland partiledarna och flera parlamentariker för vänsterpartiet HDP. Senast förra veckan!  

EU står handfallet inför utvecklingen i Turkiet.  

Genom att utse Erdoğan till Europas gränsvakt för att stoppa människor på flykt undan krigets Syrien,  

våldets Irak, förtryckets Afghanistan och många andra av världens alla osäkra platser  

har EU gjort sig beroende av Turkiet.  

Vänsterpartiets krav är tydliga:  

Säg upp avtalet med Turkiet,  

frys förhandlarna om EU-medlemskap,  

kräv att politiska fångar släpps och att grundläggande demokratiska rättigheter få råda 

På Afrikas Horn, enligt FN har omkring 20 miljoner människor drabbas hårt av omfattande torka och hunger. I detta nu!  

Det är dubbelt så många människor som hela Sveriges befolkning!  

Det är så pass allvarlig att under förra året lämnade 117 000 människor regionen för att fly till Jemen, trots den hemska situation som är där.  

Det är solidaritetens tur nu!  

Förhoppningen höjdes när regeringen erkände Palestina,  

talade klarspråk om diktaturen i Riyadh  

och till slut sa upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien.  

När Wallström omsatte retoriken om feministisk utrikespolitik till konkreta initiativ, har det med rätta berömts – långt bortom Sveriges gränser. 

Men Västsahara har fortfarande inte erkänts!  

Samarbetet med Nato har fördjupats!  

Den svenska vapenexporten till diktaturer fortsätter.  

Regeringen står nu inför ett utrikespolitiskt vägval.  

Det är svårt att med trovärdighet hävda att man är en feministisk röst i världen samtidigt som Sverige säljer övervakningssystem till diktaturen i Förenade Arabemiraten.  

Eller som nu senast, Margot Wallströms otydlighet i svaren hur Sverige röstade i frågan om att välja in Saudi Arabien i FN´s kvinnokommitté. 

Det är vänsterpartiets tur nu!   

För oss är vägvalet enkelt:  

Vi vill värna fred och försvara den svenska militära alliansfriheten.  

Och  

Det är dags att bygga breda allianser och skapa motkrafter. Detta kräver kamp och hårt arbete!  

För varje generation måste erövra och återerövra demokratin, rättigheterna och välfärden.  

Med demokratins hjälp kan vi också ytterligare stödja människorna i Somalia, i Syrien eller i Palestina.  

Det är inte bara dom som är beroende av oss, Vi är beroende av dem, 

Vi är en del av samma värld. ​ 

Som internationellt ansvarig i partistyrelsen har jag mött  

att det är många som faktiskt sätter sitt hopp till oss, som ser oss, Vänsterpartiet i Sverige som det parti, den rörelse som menar allvar med internationell solidaritet och att vi är ett parti att lita på! 

Det är solidaritetens tur nu!  

Mötesdeltagare, kamrater!  

Det spelar roll vad vänsterpartiet gör och säger.  

Under 100 år har vi varit med och genomdrivit välfärdsreformer som 

allmän tjänstepension,  

kvinnlig rösträtt och  

förskola för alla barn.  

Vårt inflytande innebär en skillnad i människors vardag.  

Avgiftsfri tandvård för unga upp till 23 år. 

Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård från 85 års ålder. 

Fri medicin för barn. 

För den kvinna som stått med kallelsen till mammografi i handen och övervägt om hon har råd med avgiften kan den välfärdsreform om avgiftsfria undersökningar vi drivit igenom vara en fråga om liv och död.  

Genom vårt inflytande över den ekonomiska politiken har nu trenden av ständigt växande klyftor äntligen vänt.  

Det är stolthetens tur nu!  

Vi ska vara stolta över våra reformer och vi ska fortsätta sikta mot vår vision – det klasslösa samhället.  

Ett samhälle där varje människas frihet är en förutsättning för alla människors frihet.  

I vårt budgetsamarbete med regeringen har vi fått med oss S o MP på flera viktiga välfärdsreformer,  

Det ska vi vara stolta över!  

Men, vi måste fortsätta vår kamp skattepolitiken i Sverige måste förändras 

Vi är det land i OECD där inkomstskillnaderna har ökat mest sedan början på 90-talet.  

Fler än 200 000 pensionärer i Sverige, lever under EU:s fattigdomsgräns. Merparten av dem är kvinnor.  

Vi har ett skattesystem som gynnar de rika. RUT-, ROT- och ränteavdrag är inga avdrag. Det är de rikas bidrag!  

Det behövs ett skattesystem där alla bidrar efter förmåga.  

För att nå dit behöver vi införa en skatt på de största förmögenheterna.  

Det är jämlikhetens tur nu!  

Vår kanske viktigaste strid just nu är kampen mot vinster i välfärden.  

Den är så viktig eftersom det är en strid om hur vi ska organisera vårt samhälle.  

Ska det vara medborgarnas behov som styr eller aktieägarnas vilja att göra vinst på samma behov?  

Jag vet att vi är en majoritet av folket som säger nej till vinster i välfärden.  

För att regeringen inte ska glömma det och svika vårt avtal behöver vi hjälpas åt att hålla frågan levande.  

Tillsammans vill vi se att skattepengar ska gå till välfärden, inte till skatteparadis. 

Det är välfärdens tur nu!  

Jag vet också  

att vi är många som oroa oss för klimatförändringarna. Polarisarna smälter i rekordfart och 2016 var, för tredje året i rad, det varmaste året som någonsin uppmätts.  

Det var också året då Sveriges regering bestämde sig för att sälja Vattenfalls tyska kolkraft till riskkapitalister.  

Jag ser gärna en rödgrön regering efter nästa val.  

Med en röd politik för rättvisa och en grön politik för klimatet.  

Men  behövs Vänsterpartiets inflytande.  

Det är klimatets tur nu!  

Mötesdeltagare, kamrater!  

I 100 år har vi varit ett parti som gått före. Det ska vi fortsätta med:  

Åtta timmars arbetsdag är en gammal idé, sex timmars arbetsdag är framtiden.  

Sverige är redo för en ny frihetsreform.  

En reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobba.  

Sverige är redo för sextimmars arbetsdag.  

Det är dags att modernisera arbetsrätten.  

Fast anställning ska vara norm och heltid en rättighet - deltid en möjlighet.  

Det ska sluta hyvlas!  

Den som arbetat 2 år, oavsett anställningsform, de senaste 5 åren hos samma arbetsgivare ska bli tillsvidareanställd.  

En modern arbetsrätt innebär också att vi själv kan bestämma om vi överhuvudtaget vill tillåta bemanningsföretag i vårt land!  

Det är arbetarnas tur nu!  

En fredag i april drabbades Stockholm och Sverige av det meningslösa våld som tidigare drabbat medborgare i andra delar av världen. Oslo. Paris. Istanbul. Berlin men också i Trollhättan.  

Terrorn har många skepnader.  

Förtryck, fattigdom och arbetslöshet är en eländig mylla där kriminalitet och radikalisering gärna gror.  

Vare sig det sker i bortre Asien eller i norra Stockholm.  

Efter händelsen visade Sverige upp sin bästa sida 

Myndigheterna arbete väl, svenskarna slöt upp i handlingar fyllda av medmänsklighet och solidaritet.  

Den medmänskligheten har vi sett VÄXA under längre tid. Vi ser den i nätgruppen #jagärhär. Vi ser den i uppropen för amnesti för ensamkommande flyktingbarn. 

Men vi kan inte bara förlita oss på människors godhet.  

Vårt samhälle behöver en välfungerande polis.  

En polis som kan sitt jobb och som har förtroende bland medborgarna.  

En lokalt närvarande polis. En som rör sig i skolan, på ungdomsgården, i trappuppgångarna.  

En polis som kan arbeta tillsammans med socialtjänst och skola för att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen.  

Det behövs mer kompetens och redskap för att bekämpa en internationell kriminalitet och de högerextrema rörelser som tycks växa allt snabbare. Nynazister så väl som jihadister.  

Det är medmänsklighetens tur nu!  

Mötesdeltagare, kamrater!  

Avslutningsvis vill jag påminna oss om;  

Vi är alla förebilder,  

Att våga visa vårt engagemang är att skapa framtid!  

Att våga står upp för fred är att skapa rättvisa!  

Att aldrig sluta kämpa är att visa solidaritet!  

Att fira våra segrar är att vara stolt!  

Att våga stå fast i våra grundläggande värderingar, vår ideologi är att skapa hopp!  

Att våga utveckla och utvecklaStro på att vi kan göra skillnad och att vi gör skillnad:  

Det är att vara VÄNSTERPARTIST 

Det är vår tur nu!

Kommentera inlägget här: