Vänsterpartiet i Karlskrona

VARFÖR SA (V)I NEJ TILL P- STRATEGIN

Kategori: Politik - Karlskrona

(V) säger nej till nya p-avgifterna


Det har under senare tid skrivits ganska mycket om förslaget till ny kommunal parkeringsstrategi. Bakgrunden är att underhållet av kommunens gator och parker går med fyra miljoner kr minus årligen och att det finns ett uppdämt underhållsbehov på upp emot 60 miljoner kronor. Syftet är helt enkelt att med nya avgifter få in resurser för att klara underhållet av kommunens gator, parker och stadsmiljö i övrigt.

Förslaget går ut på att all parkering på Trossö ska avgiftsbeläggas. Genom detta antar man att nettointäkterna ska öka med ca 7 milj. kr per år. Tre fjärdedelar av de nya intäkterna ska dras in genom att de som bor på Trossö får lösa boendekort för 150 kr/mån och de som arbetar på Trossö får lösa månadskort för 250 kr/mån, för att kunna parkera. Varför ska bara de som bor och arbetar på Trossö vara med och täcka det eftersatta underhållet i kommunen? Vi i Vänsterpartiet menar att vi alla via skatten ska hjälpas åt att finansiera detta.

Det är orimligt att den som bor på ex. Pantarholmen och jobbar på Verkö inte är med och betalar medan den som bor i ex. Rödeby och arbetar på Trossö får betala, att den som bor i Nättraby och arbetar i Torskors slipper medan den som bor på Trossö och jobbar i Fågelmara får betala. Nej, låt oss alla ta ett gemensamt ansvar för underhållet av vår kommun och dess stadsmiljö. Hade vårt budgetförslag, som innehöll en skattehöjning, gått igenom hade det funnits resurser inte bara för att täcka underhållet av gator och parker, utan också för att kunna undvika nedskärningar i äldreomsorgen och för att möjliggöra satsningar på skola, fritid och kultur.

Reine Svensson
Ordf. Vänsterpartiet Karlskrona

Kommentera inlägget här: