Vänsterpartiet i Karlskrona

BARN I KLÄM NÄR AVGIFT HÖJS!

Kategori: Politik - Karlskrona

Med anledning av kommunfullmäktigesbeslut den 20 okrober 2011:

Vid kommunfullmäktiges sammanträde beslutade Femklövern och Sverigedemokraterna att höja avgiften till Kulturskolan. Att argumentera med att avgiftshöjningen kan tyckas blygsam, visar på ett resonemang utan förståelse för hur de ekonomiska realiteterna är för en del av våra kommunmedborgare.

Vänsterpartiet kan inte acceptera att höja avgiften då det kan innebära att barn från ekonomiskt utsatta familjer inte längre kommer kunna gå kvar av ekonomiska skäl. Visserligen frigörs då platser och den långa kön till undervisning minskar, men det görs på ett ytterst osympatiskt sätt.
För oss är en av de viktigaste frågorna att bekämpa konsekvenserna av barnfattigdom; detta beslut anser vi inte går i rätt riktning.

Vi kan konstatera att avgifternas storlek och upplägg varierar påtagligt mellan olika kommuner. I Karlstads kommun är t ex Kulturskolan avgiftsfri, vilket förstås är ett ideal. Men även vi ser att detta just nu inte är möjligt för en kommun med Karlskronas svajiga ekonomi.

Så länge kommunen inte har möjlighet att erbjuda fri kulturskola, menar vi att ett inkomstrelaterat avgiftssystem skulle vara mer rättvist och ge alla barn förutsättningar för att kunna delta i undervisningen på Kulturskolan. Inkomstrelaterat avgiftssystem finns t ex i Härnösands kommun.

I det förslag till budget, som vi lade fram i våras, fanns extra pengar till Kulturskolan. Vänsterpartiet är nämligen väl medvetna in att det behövs mer resurser för att exempelvis fler lärare ska kunna anställas och instrument underhållas och köpas in. Detta får dock inte ske på bekostnad av en enda unge!

Kommentera inlägget här: