Vänsterpartiet i Karlskrona

BUDGETINLÄGG 20120619

Kategori: Politik - Karlskrona

 

Ordförande, ledamöter, åhörare

 

När jag funderade över vad jag skulle säga idag, kom jag att tänka på en barnvisa. Jag kom att tänka på imse-vimse-spindel.

 

Men inte spindeln som klättrade upp för trån, utan spindeln som blivit bortspolad av regnet.

 

Ett regn innehållande en vind, eller snarare orkan, som virvlade runt i de kommunala skolorna. Med ett skyfall som i all hast spolade bort landsbygdsskolorna. Och som nu gör att kompetent personal spolas.

 

Samtidigt som snåla vindar från utbildningsdepartementet tvingar gymnasiet att genomföra gymnasiereformen utan vindskydd, i form av ekonomisk kompensation.

 

Ett regn i vilket kraftiga nedskärningar inom äldreomsorgen genomförts. Och där marken har blivit allt för lerig för socialnämnden för att de ska kunna stå stadigt.

 

Oh, och där flöt visst bowlinghallen iväg i den störtflod skyfallet förde med sig.

 

Fördämningarna höll på att brista. Då kom en solstråle, i form av en återbetalning, och spindeln slapp drunkna. Denna gång.

 

Nu ska spindeln börja klättra igen. Frågan är vilken tråd vi ska välja;

En skör tråd, där visserligen delar av längden finns med i beräkningarna, men där det är tveksamt vad gäller styrka och hur långt det går att nå.

Eller ska vi börja klättra på en tråd som tar hänsyn till alla dimensioner: En röd tråd!

 

Vi kan inte år efter år ha en så skör tråd att spindeln aldrig når ända upp. Där tråden alltid brister någonstans på vägen. Därför anser Vänsterpartiet att vi måste ge spindeln möjligheter att kunna genomföra sitt uppdrag. Det är kontraproduktivt att ständigt spolas bort innan man nått målet.

 

Vänsterpartiet har i sin budget också satsningar för att spindeln ska kunna bygga ett starkt nät. Ett nät av möjligheter för barn och ungdomar, för stad och landsbygd, för social- och ekologisk hållbarhet och för en väl fungerande omsorg.

 

En budget där vi satsar extra mycket på möjligheter till en rik fritid, på möjlighet till en bra utbildning och på möjligheter att komma ut i arbetslivet. Dvs. möjligheter att få klättra som individ. Ett samhälle är nämligen aldrig starkare än sin svagaste länk.

 

Vänsterpartiet vill med vår budget börja klättringen mot Världens bästa Karlskrona. En klättring med en tråd som står pall för skyfall.

 

Giftspindlar göra sej icke besvär!

 

Bifall Vänsterpartiets förslag till budget!!!