Vänsterpartiet i Karlskrona

Äldrenämnden 2015-12-16 internbudgeten.

Kategori: Politik - Karlskrona

I Göteborg har det under 2015 genomförts ett projekt med 6­timmarsarbetsdag på Svartedalens äldreboende som har ett 60­tal anställda. Man ökade personalstyrkan med 14 personer och hade en budget på 8 miljoner. Efter 6 månader hade sjukfrånvaron minskat från 13,8% till 5,3%. Nettokostnaden för försökets första 6 månader var 1,3 miljoner. Ytterliggare uppföljningar från detta projekt kommer presenteras fortlöpande.

Regeringen har beslutat att ge kommunerna stimulansmedel för ökad bemanning vilket ger Karlskrona 13,7 miljoner under 2016. 

Vänsterpartiet yrkar

att en utredning skall göras för att se vad 6­timmarsarbetsdag skulle kosta att införa inom äldreförvaltningen. Dels vad det skulle kosta i reda pengar och dels vad kostnadsminskningen i form av lägre sjukfrånvaro och bättre välmående hos de anställda förväntas bli.

att samma utredning också skulle ta fram kostnaden för ett försök med 6­timmars arbetsdag under ett års tid i den hemtjänstgrupp och det särskilda boende med högst sjukskrivningstal.

att nämda utredning presenteras för äldreförvalningen under försommaren 2016.

att äldrenämnden efter att utredningen genomförts tar ställning till att genomföra ett försök med 6­ timmars arbetsdag på ett särskilt boende och inom en hemtjänstgrupp under 2017 inom ramen av stimulansmedel för ökad bemanning.

 

Emma Hilborn