Vänsterpartiet i Karlskrona

Karlskrona behöver en hållbar idrottssatsning!

Kategori: Politik - Karlskrona

Vänsterpartiet ser det som en bättre lösning att ha handbollsarenan på Rosenholm. Detta utifrån att vi ser att vi får mera för pengarna samtidigt som vi behåller kommunala värden i kommunala regi.

Lösning som majoriteten står för (där vi säljer tomt och byggrätt till privat aktör med löftet att kommunen kommer att vara hyresgäst) ger lite av kiss i byxan syndrom dvs att vi nu får in ett kapital för att se den tvingande affärsuppgörelse som kan bli fördyrande för kommunen.

Vi ser att det är ett kommunalt intresse att äga sina anläggningar för idrott och kultur i så stor utsträckning som möjligt.

  

En arena på Rosenholm ger även vinster utifrån samordnings effekter för såväl breddidrott som toppidrott. Det är även en infrastrukturell mycket bättre situation att förlägga arenan på Rosenholm samt att miljövinsterna är betydligt större med en sådan satsning. 

 

För skolidrotten så är det fullt möjligt att göra såväl östersjöhallen samt idrottshallen till välfungerande idrottsytor för skolidrott men även ytor som fungerar bra för breddidrotten.