Vänsterpartiet i Karlskrona

KARLSKRONAS SARA OM PARTILEDARVALET

Kategori: Politik - Karlskrona

Blekinges medlemmar fick som de ville: Jonas Sjöstedt blir ny partiledare för Vänsterpartiet.


 ”Det känns väldigt positivt”, säger Sara Högelius ombud från Karlskrona direkt efter att valet av ny partiledare är avgjort. ”Det känns också bra att vänsterpartiet har haft en så öppen valrörelse” Samtidigt som Högelius gratulerar Jonas Sjöstedt till segern, vill hon tacka Rossana Dinamarca, Ulla Andersson och Hans Linde; ”Det är ingen tvekan om att vänsterpartiet är ett parti med en bred kompetens. Nu fortsätter vi framåt – tillsammans!”, avslutar Högelius med ett rött leende.

VI MÅSTE HA AMBITIONER

Kategori: Politik - Karlskrona

I juni lade Vänsterpartiet en egen, hållbar, budget. Vi ville med vår budget ta ett steg i riktning mot ett bättre Karlskrona. Det var (och är) en självklarhet för oss att lägga extra pengar på förskola och skola. Att ha som mål att skapa bästa tänkbara förutsättningar för varje barn att utvecklas. Vänsterpartiet menar nämligen att vi inte kan vänta med satsningar som rör våra barn och ungdomar till i morgon – barndomen är nu. Alla barn ska ges samma möjlighet till utbildning och kunskap. Ska känna sig trygga och sedda.

Vänsterpartiets budget röstades inte igenom, eftersom de andra partierna i kommunfullmäktige avslog den.

Nu styrs istället kommunen av femklöverns budget under 2012. En budget som innebär nedskärningar, bl.a. inom förskola och skola. Konsekvenserna av detta ser vi nu i de beslut som moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna klämde igenom på barn- och ungdomsnämnden i december. Vi ser exempelvis hot om skolnedläggningar och sänkta elevpengar med risk för allvarliga kvalitetssänkningar som följd. Vi hör personal som flaggar för större barngrupper, färre personal och försämrad elevhälsovård. Att i en sådan situation prata om att man börjat med ett kvalitetsarbete känns underligt. Vi tror nämligen att det är väldigt svårt att ta ett steg framåt om man står i kvicksand!

Vänsterpartiet menar att ett målinriktat kvalitetsarbete måste ske på en trygg grund. Förutom att ta reda på bl.a. vad forskningen säger och vad andra kommuner gjort, menar vi att även att det är viktigt att involvera våra elever, föräldrar, anställda inom skolan och andra som kan ha betydelse för skolans utveckling på ett tidigt stadium och återkommande.

På kommunstyrelsen i november väckte Vänsterpartiet frågan om skattehöjning. Vi ville skapa en möjlighet till en ordentlig utredning hur och på vilka sätt Karlskronas skolor ska kunna ge varje barn möjlighet att utvecklas. Vänsterpartiet ville även att en sådan utredning skulle ta in perspektivet hur den kommunala skolan skulle kunna fungera som en viktig motor i kommunens tillväxt (den sociala, ekologiska som ekonomiska). Under utredningstiden såg vi det som nödvändigt att skolorganisation och elevpeng förblir oförändrade (dvs. utan den sänkning som genomfördes i slutet av 2011).

Våra ambitioner avslogs i kommunstyrelsen av femklövern och sverigedemokraterna. Socialdemokraterna lade ner sina röster.

Vänsterpartiet står fortfarande fast vid sin övertygelse att vi måste veta var vi är på väg, innan vi kan bestämma vilken väg framåt vi ska gå. Vi valde därför att, tillsammans med socialdemokraterna, i barn- och ungdomsnämnden lägga fram yrkanden där vi menade att ett helhetsgrepp där många involveras är nödvändigt innan några ändringar i skolorganisationen görs, att vi tydligt ska tala om för kommunalråd att barn- och ungdomsnämnden har fått för lite pengar för att klara kvalitet och kraven i skollagen och att elevpengen snarast bör återställas.

Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och sverigedemokraterna sa nej till våra förslag. Centerpartiet avstod från att rösta.

Vi är fortfarande övertygade om att skolan ha en nyckelroll både när det gäller barns utveckling och utvecklingen såväl på landsbygden, som i staden. Har vi ambitionen att (hela) kommunen ska växa både som människor och i antal, måste vi ha ambitioner när det gäller skolan. Det tänker Vänsterpartiet fortsätta med!

Åsa Gyberg-Karlsson, gruppledare/ledamot barn- o ungdomsnämnden

BLT111231