Vänsterpartiet i Karlskrona

Kulturhus/Kulturkvarter i kvarteret Bonde

Kategori: Politik - Karlskrona

Ulf Hanssons inlägg i Kommunfullmäktige i Karlskrona den 17:e mars 2016
 
Ärende 33 KF 2016-03-17.
 
 

Vänsterpartiet yrkar avslag på att-sats ett och två i ärendet.
(Det handlar om att riva upp tidigare beslut om lokalisering till Kungsplan och att istället bygga i kvarteret Bonde).

Vänsterpartiet yrkar istället på att inriktningsbeslutet om att lokalisera ett nytt Stadsbibliotek/Kulturhus till Kungsplan alltjämt ska gälla och att en arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta vidare med projektet.

Vi bedömer att en lokalisering till Kungsplan är mer ändamålsenlig och inget har hänt under de två senaste åren sedan senaste Styrgruppen avslutade sitt arbete som förändrar detta.

I Visionsrapporten Kulturhus i Karlskrona 2013/2014 talas om att en nybyggnation skapar inramning av hela området kring Pottholmen och Hoglands park och blir en central del i det flöde som bildas kring Trossös norra del.

Vi ansåg att blanda bostäder, kommersiella verksamheter med offentlig service är en viktig del för att skapalevande stadsdelar.

Stortorget var ju en av de platser som diskuterades i början av den första Styrgruppens arbete, men då tyckte majoriteten att Kungsplan var en bättre placering.

Under 2006-2008 arbetade dåvarande styrgruppen i sin planering fram tankar på innehåll och placering.

Förstudier av lokalisering genomfördes och det fanns en dialog mellan styrgruppen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

En omfattande medborgardialog genomfördes med offentliga samtal och utställningar.

Ett beslut om lokaliseringen togs sedan av Kommunfullmäktige hösten 2008.

Tanken var att kulturhuset skulle innehålla bibliotek, konsthall, kulturskola, black box, café och restaurang, offentliga arbetsrum, allmänna utrymmen och annat.

Även om kommunstyrelsen beslutat att göra en fördjupad utredning av innehåll och funktioner anser vi fortfarande att alla de funktioner som styrgruppen bedömde skulle ingå blir svårt att rymma i ett kulturkvarter.

Kompletteringar av funktioner måste göras i framtiden vilket förstås kostar. Vi frågar oss alltså om kostnaden blir lägre i slutändan?

Bygger vi nytt på Kungsplan har vi möjlighet att skapa en byggnad med större flexibilitet inför framtiden.(Vårt nuvarande bibliotek invigdes 1959). Vår målsättning är ju att skapa en modern mötes- och arbetsplats.

När vi bygger nytt ska vi bygga hållbart. Exempel på ett hållbart byggande är biblioteket i Visby/Almedalen dit Styrgruppen fick möjlighet göra ett studiebesök för några år sedan.

 

Fira 1:a Maj med Vänsterpartiet Karlskrona

Kategori: Politik - Karlskrona

I år har vi det stora nöjet att presentera Nooshi Dadgostar som huvudtalare på partiföreningens traditionsenliga 1:a Maj firande på Klaipediaplatsen i Karlskrona.
 
Nooshi är sedan valet riksdagsledamot för Vänsterpartiet och är talesperson i bostadspolitiska frågor. Hon är ledamot av Civilutskottet samt suppleant i konstitutionsutskottet. Nooshi Dadgostar är uppvuxen i Göteborg. Hon har varit lokalpolitiskt aktiv i Botkyrka kommun och bland annat engagerat sig i bostadsfrågor. Innan hon blev riksdagsperson så är hon främst känd från sitt arbete i Botkyrkabyggen, där hon satt som Vänsterpartiets representant i det kommunala bolaget styrelse och jobbade starkt emot utförsäljningen av bostadsbeståndet i Alby utanför Stockholm. Partiföreningen är mycket stolta över att kunna presentera Noosh på årets talarlista och vi hälsar henne varmt välkommen till Karlskrona den 1:a Maj.
Bilden är tagen från riksdagen.se och publiceras med Nooshis medgivande.
 
 
Demonstrationståget startar som vanligt nere vid Centralstationen och går planenligt via Landbrogatan och Ronnebygatan för att avslutas vid Klaipedaplatsen. Demonstrationståget avgår vid 10:30.
 
Förutom Nooshi så kommer det även att vara tre lokala talare från partiföreningen:
  • Tonnie Philipsson, ersättare i Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden
  • Katarina Vastamäki, Kommunrevisor
  • Åsa Gyberg-Karlsson, Gruppledare.
Förutom tal blir det musik av Linus Norda samt sång av elever från estetiska programmet.
 
Vi bjuder på korv (både vanlig och halal) samt vegansk soppa. Till det måltidsdryck samt kaffe och någon kaka.
 
Vi hoppas på finare väder detta året än vad 2015 kunde bjuda på, men det är ju tyvärr inget vi kan styra över.
 
Ni är alla varmt välkomna
 

Internationella kvinnodagen 2016

Kategori: Politik - Blekinge

I dag skriver vi år 2016 och feminismen behövs fortfarande i Sverige, i världen.

Många feministiska frågor pratar vi mycket om, ändå händer det inte särskilt mycket. I Sverige tjänar kvinnor fortfarande mindre än män, en löneklyfta som inte minskat nämnvärt sedan 80-talet.

Ändra invanda mönster tar tid och engagemang. För att nå förändring krävs att såväl kvinnor som män inser ojämlikheten- och tar ansvar för förändring. En förändring som skulle gynna oss alla.

Feminismen handlar inte om att alla ska vara lika, tvärtom! Feminismen handlar om att alla ska ha rätt och möjlighet att vara sig själva, utan press från samhället att passa in i ett förutbestämt ideal.

Samtidigt som kvinnor år 2016 fortfarande arbetar mer ofrivillig deltid, tjänar mindre och tar mer ansvar för hem och familj har män har dålig kontakt med barnen, och lider av det. Vid skilsmässa är det fortfarande vanligt att papporna har barnen mycket kortare tid än mammorna (varannan-helg), särskilt när barnen är små. Många män har svårt att förstå vilken roll de som pappa ska spela när de samtidigt förväntas vara borta mycket hemifrån för att förvärvsarbeta.

Män begår självmord i långt högre utsträckning än kvinnor, för män mellan 15-44 år är det den ledande dödsorsaken. Till stor del därför att de av samhället förväntas vara hårda och tuffa och därför inte söker hjälp när de mår dåligt. De är fångna i det traditionella maskulinitetsidealet, där depressioner och psykisk ohälsa inte passar in.

Feminism behövs för både kvinnor och män så att vi alla kan vara den vi är och inte den samhället försöker få oss att vara!

Emma Hilborn
Kvinnopolitisk talesperson, Vänsterpartiet Blekinge
Ordförande, Vänsterpartiet Karlskrona

Denna text publicerades i BLT på den Internationella Kvinnodagen 2016-03-08

 

BLT Feminism behövs för både kvinnor och män