Vänsterpartiet i Karlskrona

Fira 1:a Maj med Vänsterpartiet i Karlskrona

Kategori: Politik - Blekinge

 

Internationella kvinnodagen 2016

Kategori: Politik - Blekinge

I dag skriver vi år 2016 och feminismen behövs fortfarande i Sverige, i världen.

Många feministiska frågor pratar vi mycket om, ändå händer det inte särskilt mycket. I Sverige tjänar kvinnor fortfarande mindre än män, en löneklyfta som inte minskat nämnvärt sedan 80-talet.

Ändra invanda mönster tar tid och engagemang. För att nå förändring krävs att såväl kvinnor som män inser ojämlikheten- och tar ansvar för förändring. En förändring som skulle gynna oss alla.

Feminismen handlar inte om att alla ska vara lika, tvärtom! Feminismen handlar om att alla ska ha rätt och möjlighet att vara sig själva, utan press från samhället att passa in i ett förutbestämt ideal.

Samtidigt som kvinnor år 2016 fortfarande arbetar mer ofrivillig deltid, tjänar mindre och tar mer ansvar för hem och familj har män har dålig kontakt med barnen, och lider av det. Vid skilsmässa är det fortfarande vanligt att papporna har barnen mycket kortare tid än mammorna (varannan-helg), särskilt när barnen är små. Många män har svårt att förstå vilken roll de som pappa ska spela när de samtidigt förväntas vara borta mycket hemifrån för att förvärvsarbeta.

Män begår självmord i långt högre utsträckning än kvinnor, för män mellan 15-44 år är det den ledande dödsorsaken. Till stor del därför att de av samhället förväntas vara hårda och tuffa och därför inte söker hjälp när de mår dåligt. De är fångna i det traditionella maskulinitetsidealet, där depressioner och psykisk ohälsa inte passar in.

Feminism behövs för både kvinnor och män så att vi alla kan vara den vi är och inte den samhället försöker få oss att vara!

Emma Hilborn
Kvinnopolitisk talesperson, Vänsterpartiet Blekinge
Ordförande, Vänsterpartiet Karlskrona

Denna text publicerades i BLT på den Internationella Kvinnodagen 2016-03-08

 

BLT Feminism behövs för både kvinnor och män

Val av kongressombud från Vänsterpartiet Blekinge

Kategori: Politik - Blekinge

Vänsterpartiet Blekinge har valt sina tre ombud och tre ersättare till Vänsterpartiets kongress i Örebro 5-8 maj. Det är första gången någonsin som Vänsterpartiets kongress arrangeras i Örebro och man skall ha mötet på Conventum.
 
De som valts till kongressombud är Emma Hilborn (bild överst), Erik Ohlson (bild i mitten) och Tonnie Philipson  (bild längst ner)
 
 
 
och till ersättare valdes Sara HögeliusRebecca Wald och Franz Pyka.
 
Den stora frågan på kongressen blir rapporten om Eko-Eko, Ekologiskt-Ekonomiskt punktprogram, som innehåller argumentationen och strategierna för en rödgrön omställning.
 
Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. Men den innebär också en historiskt unik möjlighet att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, där social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.
 
När punktprogrammet behandlas på Vänsterpartiets kongress 2016 innebär det slutpunk­ten på ett av de mest ambitiösa programarbeten som skett i Vänsterpartiet på årtionden. Detta både sett till arbetsinsatsen som lagts ned i processen, och till det omfattande politiska helhetsgrepp och förutsättningslösa och prövande förhållningssätt gentemot Vänsterpartiets egen politik och tidigare ställningstaganden som processen varit uttryck för.
 
 
Vänsterpartiet Blekinge