Vänsterpartiet i Karlskrona

Vi vill bygga välfärden

Kategori: Politik - Karlskrona

Bästa tänkbara förutsättningar för vare barn att utvecklas

  • Satsa mer på kommunens skolor än genomsnittet i svenska kommuner
  • Låt behovet styra, lägg pengar där det behövs bäst
  • Erbjud gratis läxhjälp till alla barn
  • Mindre grupper i förskola, skola och fritidshem
  • Utveckla skolbibliotek, elevvård och stödundervisning
  • Fler fritidspedagoger/socialpedagoger på skolorna för att motverka utanförskap och förhindra drogmissbruk


Ett fungerande centrum och levande byar och öar


  • Skapa bättre allmänna kommunikationer till landsbygden
  • Stärk föreningslivet genom att öka bidragen till föreningar och studieförbund
  • Bevara och utveckla fritidsgårdarna
  • Bygg fler kommunala hyresrätter


En aktiv politik som främjar livskvalitet och miljö


  • Plats på kulturskolan för alla ungdomar som önskar
  • Påbörja byggandet av ett nyttt stadsbibliotek innan mandatperiodens slut
  • Verka för en smidigare organisation i Karlskrona kommun
  • Bygg fler cykelvägar och undersök möjligheten till spårvagnstrafik/light rail
  • Servera ekologisk och närodlad mat i största möjliga mån i kommunens verksamheter
  • Ge stöd till prokt som minskar vårt olje- och fossilberoende


Äldre och funktionshindrade ska en väl fungerande, trygg och säker omsorg


  • Fler arbetstillfällen inom äldreomsorgen
  • Boendealternativ som passar alla, där det finns utrymme för eget inflytand
  • Alla ska ha rätt till att forma sitt egna liv genom t.ex personliga assistenter
  • Mer kultur i vården
  • Arbeta för försök med arbetstidsförkortning
Kommentera inlägget här: