Vänsterpartiet i Karlskrona

VÄNSTERPARTIET OM SKOLPAKETET

Kategori: Politik - Karlskrona

I juni lade Vänsterpartiet en egen, hållbar, budget. Vi ville med vår budget ta ett steg i riktning mot ett bättre Karlskrona. Mot världens bästa Karlskrona. Det var (och är) en självklarhet för oss att lägga extra pengar på förskola och skola. Att ha som mål att skapa bästa tänkbara förutsättningar för varje barn att utvecklas. Vänsterpartiet menar nämligen att vi inte kan vänta med satsningar som rör våra barn och ungdomar till i morgon – barndomen är nu. Alla barn ska ges samma möjlighet till utbildning och kunskap. Ska känna sig trygga och sedda.

 

Vi skulle säkert kunna ställa oss bakom delar av den skolöverenskommelse som är gjord av socialdemokraterna och femklövern, exempelvis tillsättandet av en kvalitetskommission vilket är i linje med den kvalitetsinventering som vi budgeterades för i juni. En kvalitetskommission som vi förutsätter involvera elever, föräldrar och skolpersonal. För att ett kvalitetsarbete ska ske från en trygg grund ser vi positivt på att BUN tillförs pengar och att elevbidraget återställs, och att den utgift som ett införande av vårdnadsbidrag skulle ha inneburit nu uteblir. Även om vi tycker att det är tråkigt att varken vårt budgetförslag, eller de finansieringsförslag vi lade i slutet av 2011, fick gehör då dessa skulle ha inneburit återställt elevbidrag under hela året.

 

Vänsterpartiet tror också, liksom parterna i skolöverenskommelsen, att ett nära samarbete mellan förskola och skola gynnar ett varaktigt kvalitetsarbete och därmed våra barn. Vi har också tagit till oss synpunkter från elever och föräldrar, och skollagens intentioner, när det gäller årskursindelningen F-6/7-9.

 

Men vi är t.ex. inte övertygade om att nedläggning av skolor alltid ger en höjning av kvaliteten. Kanske finns andra vägar att gå? Hur tar vi till vara ambitionen att (hela) kommunen ska växa både som människor och i antal?  Om det är så att skolan ha en nyckelroll både när det gäller barns utveckling och för utvecklingen på landsbygden hur säkerställer vi båda dessa ”intressen” om landsbygdsskolorna läggs ner? Hur skapar vi bästa tänkbara förutsättningar för varje barn att utvecklas? Hur skapar vi ett fungerande centrum och levande byar och öar? Har vi tillräckligt hög ambitionsnivå? Hur skapar vi världens bästa Karlskrona?

 

Vänsterpartiet menar att alla hänsyn inte är tagna och alla alternativ inte undersökta (både finansiellt och organisatoriskt) och har därför valt att inte delta i beslutet av den paketlösning som överenskommelsen om skolan i Karlskrona bygger på.

Kommentera inlägget här: