Vänsterpartiet i Karlskrona

ÅRSMÖTE 2015-03-08

Kategori: Politik - Karlskrona

Idag hölls årsmöte för partiföreningen Vänsterpartiet i Karlskrona. 
 
Årsmötet valde Emma Hilborn att som ordförande leda styrelsearbetet under 2015. Vi är stolta över att på Internationella kvinnodagen kunna välja en kvinlig föreningsordförande. 
 
Till övriga ordinarie styrelsemedlemmar valdes:
 • Åsa Gyberg-Karsson
 • Ulf Hansson
 • Johan Eriksson
 • Desiree Hoberg
 • Markus Ottosson
 • Katarina Vastaäki (nyval)
Till suppleanter valdes: 
 • Fredrik Andrén
 • Charlie Larsson
 • Tonnie Philipsson
 • Björn Fries (nyval)
 • Åke Stridh (nyval)
Årsmötet nominerade följande tre personer att under året sitta i Distriktsstyrelsen vilken kommer att väljas på årets DÅK: 
 • Åsa Gyberg-Karlsson
 • Ulf Hansson
 • Tonnie Philipsson
 
 
Årsmötet valde att nominera följande fyra personer till Programkommiten som kommer att väljas på 2016 års kongress: 
 • Jenny Bengtsson
 • Ali Esbati
 • Ulla Andersson
 • Aron Etzler
Kommentera inlägget här: