Vänsterpartiet i Karlskrona

EN KÖTTFRI DAG I VECKAN

Kategori: Politik - Karlskrona

Motion till Kommunfullmäktige Karlskrona 2011-10-20


INFÖR EN KÖTTFRI DAG I VECKAN I KOMMUNENS VERKSAMHETER


DET GYNNAR HÄLSAN
: Om en del av köttkonsumtionen ersätts med mer frukt och grönsaker, förbättras hjärtstatistiken och förekomsten av fetma, högt blodtryck och diabetes blir betydligt lägre. Vi menar inte att alla ska bli vegetarianer. Men det finns starka skäl att förändra sina matvanor. Och kommunen kan bidra med en bra början.


DET GYNNAR MILJÖN
: Förutom att köttproduktion förorenar och förbrukar stora mängder fossila bränslen och vatten, kräver den mycket mark. Att införa en köttfri dag i veckan är ett enkelt sätt att tänka globalt och handla lokalt.


DET GYNNAR EKONOMIN
: Vi har som målsättning i kommunen att 25 % av kostenhetens livsmedelsbudget skall användas till ekologiska livsmedel år 2013. Om andelen vegetarisk kost ökar, ökar också förutsättningarna för att detta ska nås. Dessutom kan det faktiskt vara så att mer vegetarisk kost minskar kommunens livsmedelsutgifter.

 
Med detta föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige att besluta:

ATT en köttfri dag i veckan införs i kommunens verksamheter

Kommentera inlägget här: