Vänsterpartiet i Karlskrona

Vi vill bygga välfärden

Kategori: Politik - Karlskrona

Bästa tänkbara förutsättningar för vare barn att utvecklas

 • Satsa mer på kommunens skolor än genomsnittet i svenska kommuner
 • Låt behovet styra, lägg pengar där det behövs bäst
 • Erbjud gratis läxhjälp till alla barn
 • Mindre grupper i förskola, skola och fritidshem
 • Utveckla skolbibliotek, elevvård och stödundervisning
 • Fler fritidspedagoger/socialpedagoger på skolorna för att motverka utanförskap och förhindra drogmissbruk


Ett fungerande centrum och levande byar och öar


 • Skapa bättre allmänna kommunikationer till landsbygden
 • Stärk föreningslivet genom att öka bidragen till föreningar och studieförbund
 • Bevara och utveckla fritidsgårdarna
 • Bygg fler kommunala hyresrätter


En aktiv politik som främjar livskvalitet och miljö


 • Plats på kulturskolan för alla ungdomar som önskar
 • Påbörja byggandet av ett nyttt stadsbibliotek innan mandatperiodens slut
 • Verka för en smidigare organisation i Karlskrona kommun
 • Bygg fler cykelvägar och undersök möjligheten till spårvagnstrafik/light rail
 • Servera ekologisk och närodlad mat i största möjliga mån i kommunens verksamheter
 • Ge stöd till prokt som minskar vårt olje- och fossilberoende


Äldre och funktionshindrade ska en väl fungerande, trygg och säker omsorg


 • Fler arbetstillfällen inom äldreomsorgen
 • Boendealternativ som passar alla, där det finns utrymme för eget inflytand
 • Alla ska ha rätt till att forma sitt egna liv genom t.ex personliga assistenter
 • Mer kultur i vården
 • Arbeta för försök med arbetstidsförkortning
Kommentera inlägget här: