Vänsterpartiet i Karlskrona

(M)ASSARBETSLÖSHETSLINJEN

Kategori: Politik - Karlskrona

Med blå dunster har reklambyrån Moderaterna försökt få folket och media att tro att man ändrat sig och numera verkar för full sysselsättning. Men det finns inga nya moderater utan skiten sitter lika hårt under kläder som är nya.
För vad innebär (m):s slogan om ”att det ska löna sig att arbeta” och att vi ska hålla på ”arbetslinjen”? Den innebär skattesänkningar för de som har lyckan att ha ett arbete och som andra sidan av myntet att klämma åt arbetslösa och sjuka. A-kassan har blivit svindyr, speciellt för dem som är i störst behov av denna försäkring, villkoren för att få del av den har skärpts och ersättningsnivån går inte att leva på. Fas 3 är att likna vid det oavlönade straffarbete som s.k. lösdrivare fick utföra vid arbetsstugorna på 1800-talet. Försämringarna i sjukförsäkringen har vi alla blivit varse. Läkarna är inte längre bemyndigade att avgöra om någon är sjuk eller frisk, t.o.m. cancersjuka tvingas till arbetsförmedlingen och även här är ersättningsnivån skamligt låg.
Att denna politik skulle leda till full sysselsättning bygger på föreställningen om att flera 100 000-tals svenskar skulle vara arbetsskygga simulanter. Är det så? Självklart inte! De arbetslösa är helt enkelt arbetslösa för att det saknas arbetstillfällen och det ligger inte en massa okynnessjuka som lyckats manipulera läkarna på Sveriges sofflock. Detta enkla faktum kan utläsas i arbetslöshetsstatistiken. Borg och Reinfeldt har praktiserat sin politik i mer än sex år och vi har facit; arbetslösheten är mycket högre nu än när alliansregeringen tillträdde.
Moderaternas politik har lett till massarbetslöshet och att Sverige är ett av de länder i västvärlden där klyftorna växer allra mest. Vi har alla sett larmrapporterna om en växande barnfattigdom i vårt land. Massiva skattesänkningar, på mer än 100 miljarder, har också lett till att välfärden krackelerar när resurserna sinar. När dessutom riskkapitalister med bas i skatteparadis tillåts roffa åt sig skattepengar avsedda för elever och vårdtagare blir situationen ännu värre.
Moderaterna är samma gamla högergäng som för samma reaktionära klasskamp som alltid, en politik som bara gynnar de rika. Det enda som är nytt är att Centern och Folkpartiet rört sig så långt högerut att de ibland hamnar till höger om moderaterna. C och Fp vill ju exempelvis direkt lägga sig i lönebildningen och se till att Sveriges arbetare får lägre löner. Att Alliansen skulle verka i Sveriges arbetares intresse är lika absurt som att påstå att Sverigedemokraternas politik skulle värna Sveriges invandrare. Det parti som, genom att agera stödparti, gör det möjligt för alliansen att överhuvudtaget regera vårt land. Ett parti som finner alla problems orsak i invandrarna och alla problems lösning i att klämma åt invandrarna.
Ja, situationen är illa i vårt land men när denna verklighet gör sig gällande in på bara skinnet skingras också alliansens dimridåer och att allt fler vill ha en förändring. På 1:a Maj går vi i arbetarrörelsen ut för att visa på behovet av solidaritet och minskade klyftor. En annan värld är möjlig! Vi vill ha massiva investeringar för jobb, utbildning och en bättre miljö! Vi vill ha fasta jobb med en lön att leva på! Vi vill satsa på välfärden och kasta ut riskkapitalisterna!
Slut upp under fanorna och visa att du också vill vara med och byta regering vid nästa val!
Reine Svensson
Ordförande Vänsterpartiet Karlskrona
Med blå dunster har reklambyrån Moderaterna försökt få folket och media att tro att man ändrat sig och numera verkar för full sysselsättning. Men det finns inga nya moderater utan skiten sitter lika hårt under kläder som är nya.
För vad innebär (m):s slogan om ”att det ska löna sig att arbeta” och att vi ska hålla på ”arbetslinjen”? Den innebär skattesänkningar för de som har lyckan att ha ett arbete och som andra sidan av myntet att klämma åt arbetslösa och sjuka. A-kassan har blivit svindyr, speciellt för dem som är i störst behov av denna försäkring, villkoren för att få del av den har skärpts och ersättningsnivån går inte att leva på. Fas 3 är att likna vid det oavlönade straffarbete som s.k. lösdrivare fick utföra vid arbetsstugorna på 1800-talet. Försämringarna i sjukförsäkringen har vi alla blivit varse. Läkarna är inte längre bemyndigade att avgöra om någon är sjuk eller frisk, t.o.m. cancersjuka tvingas till arbetsförmedlingen och även här är ersättningsnivån skamligt låg.
Att denna politik skulle leda till full sysselsättning bygger på föreställningen om att flera 100 000-tals svenskar skulle vara arbetsskygga simulanter.
Är det så?
Självklart inte!
De arbetslösa är helt enkelt arbetslösa för att det saknas arbetstillfällen och det ligger inte en massa okynnessjuka som lyckats manipulera läkarna på Sveriges sofflock. Detta enkla faktum kan utläsas i arbetslöshetsstatistiken. Borg och Reinfeldt har praktiserat sin politik i mer än sex år och vi har facit, arbetslösheten är mycket högre nu än när alliansregeringen tillträdde.
Moderaternas politik har lett till massarbetslöshet och att Sverige är ett av de länder i västvärlden där klyftorna växer allra mest. Vi har alla sett larmrapporterna om en växande barnfattigdom i vårt land. Massiva skattesänkningar, på mer än 100 miljarder, har också lett till att välfärden krackelerar när resurserna sinar. När dessutom riskkapitalister med bas i skatteparadis tillåts roffa åt sig skattepengar avsedda för elever och vårdtagare blir situationen ännu värre.
Moderaterna är samma gamla högergäng som för samma reaktionära klasskamp som alltid, en politik som bara gynnar de rika. Det enda som är nytt är att Centern och Folkpartiet rört sig så långt högerut att de ibland hamnar till höger om moderaterna. C och Fp vill ju exempelvis direkt lägga sig i lönebildningen och se till att Sveriges arbetare får lägre löner. Att Alliansen skulle verka i Sveriges arbetares intresse är lika absurt som att påstå att Sverigedemokraternas politik skulle värna Sveriges invandrare. Det parti som, genom att agera stödparti, gör det möjligt för alliansen att överhuvudtaget regera vårt land. Ett parti som finner alla problems orsak i invandrarna och alla problems lösning i att klämma åt invandrarna.
Ja, situationen är illa i vårt land men när denna verklighet gör sig gällande in på bara skinnet skingras också alliansens dimridåer och att allt fler vill ha en förändring. På 1:a Maj går vi i arbetarrörelsen ut för att visa på behovet av solidaritet och minskade klyftor. En annan värld är möjlig! Vi vill ha massiva investeringar för jobb, utbildning och en bättre miljö! Vi vill ha fasta jobb med en lön att leva på! Vi vill satsa på välfärden och kasta ut riskkapitalisterna!
Slut upp under fanorna och visa att du också vill vara med och byta regering vid nästa val!
Reine Svensson
Ordförande Vänsterpartiet Karlskrona
Kommentera inlägget här: